Rodičovství

 Na rodičovství nás nic nepřipraví. Rodičovství rozvíjí až vlastní interakce rodiče a dítěte.


Dítě potřebuje cítit zdravého, pevného, inspirujícího rodiče. Dítě není učitel. Rodič je vždy vetší než dítě a rodič dává dítěti. Jako rodič se rozhoduji, jak chci svému dítěti přiblížit život a zároveň pěstuji vztah se svým dítětem. Pohyb energie vychází tedy od rodiče k dítěti. Pokud tento proud otočíme, stáváme se vyčerpaným a frustrovaným rodičem.

Mateřství nemusí být úzkostné a ochranitelské, matka je primárně požitkář, předává svému dítěti chutě života a nezabrání mu poznávat život. Je zdrojem, který nepracuje se strachem.
Otcovstvi souvisi zejmena s raciem a fakty, nutí dítě růst, přemýšlet.

Matkou, otcem můžeme být nejen svým biologickým dětem. Pozvat do života dítě, které bylo zplozeno jinými rodiči, je o odvaze, času a energii.

Rodičovství je příležitost a rozhodnutí rodiče, jak chce naplnit vztah se svým dítětem. Kolik mu chce dát času a energie. Bez tohoto rozhodnutí nelze vědomě pěstovat vztah s dítětem.

Spolupráce rodičů a péče o domácnost nesouvisí ani tak s rodičovstvím, ale se soužitím. Sem patří sebereflexe, souhlas, nesouhlas, hádka, možnosti. Tohle všechno dítě může vidět, prožít a najde si k tomu vztah.

Co v rodičovství nedělat - potlačování, zneuživání, tríznění, vyžadovat skryté loajality, kompromisy... Vše vede k zastavení a strachu. Není to zdravé pro naše vztahy.

Je důležité mít naplněný partnerský vztah, nejen rodičovství. Ten je založený zejména na uvědomění sebe sama, vlastní identity a partnerském chování. Rodičovství prověří vztah sama k sobe.

Dítě nepotřebuje oba rodiče. Dítě s jedním rodičem není automaticky nešťastné. Avšak je zapotrebí mít úctu k tomu, byt stále rodičem. Respektovat rodičovství i nová partnerství.

Co také souvisí s rodicovstvím (a nehodnotím to): boj o děti, rozvody, rozchody, partnerství stejného pohlaví, rozhodnutí neposkytnout se fyzicky dítěti, v případě otců - nebýt tu pro dítě, v případě matek i právo neposkytnout své tělo dítěti. Novodobý je i tzv. sharenting - sdílení rodicovství, fotky a videa dětí na socialních sítích.

V rodičovství je svoboda i plná odpovědnost za to, co přijímáme do svého života a života ditěte.


Zdroj a více zde.