Doktorka Katarína - služby a ceník
Férová cena
 • 60 minut úvodní konzultace zdarma
 • 60 minut konzultace/měsíc - 850 Kč
 • 60 minut konzultace/3 týdny - 750 Kč
 • 60 minut kontultace/2 týdny - 650 Kč
 • 60 minut konzultace/1 týden - 500 Kč


Co budeme řešit?
 • Terapie a koučink
 • Nejčastěji řeším s klienty témata jako změna práce, změna ve vztahu, řešení konfliktů, provázení krizí, osobní hranice, ženskost/mužnost, rodičovství, posílení sebevědomí aj. 
 • Vzhledem k praxi sociálního pracovníka a pedagoga spolupracuji také s rodinami v oblasti péče o dítě a vzdělávání. Sama jako matka dítěte se speciálmi potřebami sdílím své zkušenosti s dalšími rodiči.


 • Konzultace pro vedoucí pracovníky
 • Spolupráce je zejména ve formě rozhovorů, koučování, plánování či předání kontaktů na další odborníky. Od roku 2010 spolupracuji s cca 100 školami v ČR. Díky této praxi jsem také zapojená v projektu Příklady inspirativní praxe pod Českou školní inspekcí, či v projektu MAP v regionech Vyškov a Tišnov. • Lektorka a facilitátorka profesního vzdělávání
 • V rámci seminářů akreditovaných pod MŠMT jsem garantka několika školení, která se týkají syndromu vyhoření, šikany, profesního rozvoje pedagoga, komunikace či inkluze. Ve školách také realizuji setkání pro rodiče na téma prevence šikany a spolupráce školy a rodiny. Pedagogům nabízím také koučování a mentorink jako formu profesního rozvoje.


 • Koučka-stylistka
 • Formou rozhovoru a následnou úpravou šatníku, popřípadě makeupu a účesu budeme hledat cestu k sebevědomému, krásnému já. Provedu Vás základy minimalistického šatníku, základy pečující kosmetiky, líčení a možnostmi co a kdy s vlasy...    Těším se na Vás... Katarína Krahulová, 731 455 789, krahulova.katarina@email.cz