CV

Curriculum vitae

Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.
+420 731 455 789
krahulova.katarina@email.cz 


Pracovní zkušenosti

Psychologické poradenství a koučink
 • 2019 – doposud
 • individuální konzultace 

Strategický konzultant a evaluátor kvality škol
 • 9/2017 – doposud
 • projekty: Akademie pro ředitele, MAP I a MAP II Vyškov, MAP II Tišnov
 • analýza stávajícího stavu školy
 • evaluační šetření – měření kvality školy
 • koučování vedení školy, práce s pedagogickým sborem
 • vize, strategie a koncepce školy
 • reflexe a sebereflexe

Lektor, kouč a odborník na syndrom vyhoření u pedagogů a sociálních pracovníků
 • 9/2011 - doposud
 • kouč a lektor témat – prevence syndromu vyhoření, role učitele v dnešní škole, sdílení překážek a úspěchů v práci učitele
 • vytváření a školení workshopů - inovativní metody do škol: koučování a oceňující ptaní, pozitivní psychologie v „šikaně“, poradní kruhy
 • spolupráce s organizacemi: Liga lidských práv, Jedličkův ústav Liberec, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Česká školní inspekce, aj.

Odborný garant České školní inspekce v oblasti Příkladů inspirativní praxe
 • 6/2017 – 2020
 • odborný garant příkladu inspirativní praxe v oblasti rovných příležitostí ve spolupráci se ZŠ Horácké náměstí Brno

Pedagog projektu Férová škola, Ligy lidských práv 
 • 5/2010 – 2019
 • spolupráce s MŠMT a dalšími organizacemi zabývající se základním vzděláváním a rovným právem na vzdělání
 • podpůrný program pro pedagogy ZŠ v celé ČR – poradenství, konzultace, vzdělávání
 • akreditace seminářů v rámci DVPP
 • inkluzivní vzdělávání a téma kvalita školy
 • práce s klienty v oblasti uplatňování rovného práva na vzdělání
 • workshopy pro žáky

Vedení a koordinace vzdělávání, LLP Vision s. r. o.
 • 7/2013 – 4/2014
 • vedení sociálního podniku, strategie, management, vedení týmu
 • jednatelka LLP Vision s.r.o. 4/2014 – 4/2015
 • organizace školení
 • komunikace se zákazníkem, zjišťování požadavků na vzdělávání
 • akreditace nových vzdělávacích seminářů
 • HR - péče o lektory
 • spolupráce s krajskými úřady a poskytovateli sociálních služeb

Pedagog, Veřejnosprávní akademie Brno
 • 9/2010 – 2015
 • výuka psychologie a sociální politiky
 • vedení závěrečných prací
 • individuální konzultace pro studenty

Sociální pracovník Sdružení PIAFA
 • 12/2008 – 4/2010
 • práce s klienty v sociální službě pro rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené osoby
 • poskytování sociálního poradenství pro rodiny
 • tvorba a revize standardů v sociálních službách
 • vytváření metodik k práci s klientem
 • vytváření metodik k profesnímu vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách
 • zaškolování nových pracovníků
 • příprava, organizace a lektorování interních školení

Externí lektor, CC Systems Education
 • 6/2009 – 4/2010
 • výuka kurzu Pracovník v sociálních službách - sociální práce, zdravotní psychologie

Externí pedagog UP Palackého, Pedagogická fakulta
 • 9/2008
 • výuka Obecné a pedagogické psychologie
 • individuální konzultace pro studenty

Lektorka Akademie 3. věku 
 • 3/2008 – průběžně doposud
 • návrh a organizace seminářů pro seniory
 • kreativní seminář pro seniory
 • výzkumná činnost – q-metodologie (preference zájmové činnosti)Praxe a dobrovolnická činnost

Asociace Paprsek, 1998 – 2008, pedagogika, sociální práce a romským etnikem a osobami se zdravotním postižením
Střední zdravotní škola Vyškov, pedagogická praxe - 2006, 2007
Denní stacionář pro mentálně postižené děti a mládež, praxe v sociální práci - 2005Vzdělání a další specializace a kvalifikace

Doktorské studium Palackého univerzita, PdF Ústav pedagogiky a sociálních studií
 • 9/2008 – 8/2011
 • Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika
 • oborové zaměření: andragogika, psychologie
 • disertační práce: Učitel – profese s rizikem syndromu vyhoření
 • získaný titul Ph.D.

Magisterské studium Palackého univerzita, PdF, Katedra antropologie a zdravovědy
 • 2002-2007
 • Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy M7504
 • Státní závěrečná zkouška : Předměty se sociálním, zdravotním a psychologicko – pedagogickým profilem
 • získaný titul magistra (Mgr.)

Další celoživotní vzdělávání

8/2018 Seminář Komunikace s rodiči, Osvětová beseda, o.p.s.
9/2017 Kurz Emoční sebeobrana, Emoční sebeobrana
3/2017 – 9/2017 výcvik – Koučování ve výchově a vzdělávání
4/2017 výcvik – facilitátor Poradních kruhů
2/2017 Cesta poradního kruhu, Council v Šišce
10/2016 Zdravý vývoj dětí, Zdraví od malička
2/2015 Základy Montessori ve výchově dítěte, Mamicentrum
4/2014 Sociální podnikání – workshopy, NGO Market
7/2013 Letní škola pro pedagogy, práce s moderními aktivizačními metodami, kurz Varianty, Člověk v tísni
2011, 2012 – kurzy Varianty - Jak na to s multikulturní výchovou ve škole, Cesta k potravinové svobodě
2/2010 Aktivizace klienta, Odborný seminář APSS, Vyškov
11/2009 – 1/2010 Manažerská akademie, Tutor s r.o., Brno, dlouhodobý vzdělávací program v oblasti manažerských dovedností
10/2009 Specifika komunikace s klientem, HARTMANN akademie, Brno
10/2009 Motivace, sebemotivace, význam týmové spolupráce, HARTMANN akademie, Brno
06/2009 seminář Masarykovy univerzity na téma Zdraví školních dětí
04/2009 kurz Zákon 101/2000 Sb., akreditovaný kurz, Regionpartner Brno
2006/2007 Interakční komunikativní výcvik v rámci studia psychologie
2002 kurz - Asertivita a komunikace

Publikační činnost

Učitelské noviny 1/2017, Chodím do opravdové školy
Řízení školy 10/2013, Škola jako veřejná služba aneb Splní vaše škola očekávání dnešní veřejnosti?
Časopis Rodina a škola 1/2012, Jaká je nejlepší škola pro vaše dítě?
Učitel – profese s rizikem syndromu vyhoření, disertační práce
Nejlepší škola je inkluzivní, informační brožura o inkluzivním vzdělávání, Liga Lidských práv, 2011
blog.aktualne.centrum.cz/blogy/david-zahumensky.php, článek Změny ve školství jsou už opravdu nevyhnutelné
Časopis Sociální služby 10/2010, článek Pracovní stres a riziko syndromu vyhořeni
Časopis Moderní vyučování 10/2010, článek Jaká je škola 21.století? A jaký je učitel?
Jak se stát férovou školou II. Brno: Liga Lidských práv, 2010. ISBN 978-80-87414-02-6
Časopis Řízení školy 8/2010, článek Inkluzivní vzdělávání není sci-fi, projekt Férová škola
Sborník Týmová péče o seniory, UTB Zlín, Kreativní činnost jako aktivizace seniorů
Časopis Sociální péče 6/2008, recenze knihy Management sociální práce, Dagmar Pitnerová
Sborník Akční pole sociální práce III., UP Olomouc, Metoda aktivity se psem – canisterapie v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
Sborník z mezinárodní česko-slovenské psychologické konference, UP Olomouc, Specifika přístupu k jedinci s epilepsií
Osobnost Epileptika, diplomová práce, 4/2007
osvětová videa vysvětlující inkluzivní vzdělávání v praxi: Certifikace férové školy, Inkluzivní vzdělávání není sci-fi
spolupráce s Ústavem pedagogiky a sociálních studií, PdF, UP Olomouc