Covid vysvědčení

První pololetí školního roku 2020/2021 uteklo, je tu leden a vysvědčení. V době pandemie jde o těžké téma, protože je složité hodnotit vlastně cokoliv, natož žáky, které učitel ve škole téměř nepotkal.

Doporučení MŠMT hovoří o slovním hodnocení. Ohlasy z praxe se spíše přiklánějí k hodnocení jako doposud, tedy ve většině škol (dle šetření ČŠI z 2018 52% škol klasifikuje a 6,5% slovně hodnotí) k hodnocení známkou, které bude doprovázet také komentář - písemná zpráva nebo možnost konzultace vysvědčení. 

Pro většinu učitelů není časově ani administrativně reálné přejít nyní na slovní hodnocení. Zejména však pro to nemají momentálně vhodné kompetence a zkušenosti. Většina škol neumí slovně hodnotit a ne všechny školy začaly pracovat na formativním hodnocení.
Na druhou stranu ani rodiče nemusí pochopit význam slovního hodnocení a známka se stále jeví jako jasná informace. Formativní hodnocení a poskytování efektivní zpětné vazby je v naší školní i pracovní kultuře v pozvolné změně a potřebuje více času než tlak momentální pandemie.
Jako příklad dobré praxe uvedu ZŠ Morkovice, která si vypracovala po poradě s pedagogy tzv. metodiku hodnocení distančního vzdělávání, která podobně jako metodika pro hodnocení klasické výuky v této škole, reflektuje diferenciaci, tedy tzv. váhu známky. Jsou zde například  malé (motivační) a velké (hodnocení výstupů) známky. Následný průměr ještě prochází posouzením individuální situace rodinného prostředí žáka a v případě nutnosti zhoršení známky konzultuje pedagog situaci s ředitelkou školy, která mu poskytne mentorink.

Podobně vysvětluje situaci Mgr. Chmátalová z NPI v pořadu Sama doma či článek zde.

Další tipy a rady naleznete například zde:

https://www.eduzin.cz/co-si-mysli/ondrej-lnenicka-hodnotit-v-pololeti-slovne-mame-spoustu-moznosti-neni-treba-panikarit/

https://www.ucitelskaplatforma.cz/2021/01/07/ucitelska-platforma-pro-pololetni-vysvedceni-davame-ucitelum-priklady-slovni-zpetne-vazby/

https://otevreno.org/pololetni-special-slovni-hodnocenitri-priklady-textu-z-nichz-nejspis-poskladate-i-ty-sve/