Nouzový režim

5 jednoduchých rad, jak dál...
https://nadalku.msmt.cz/cs 

1. Zmapujte si prostředí svých žáků.
Tohle je nejdůležitější bod a základ.
Co zjišťuji: Jaké prostředí má můj žák na učení doma?
Má svůj pokoj a klid na učení? Má svůj stůl?
Má svůj počítač? Má doma tablet? Má někdo z rodiny chytrý telefon?
Kdo je hlavním parťákem žákovi ve vzdělávání doma?
Spolupracuje rodina s další institucí, která teď může pomoci?
Mohu požádat nějakého studenta pedagogické fakulty na online výpomoc s výukou u toho žáka?
Jak to zajistím z pohledu online prostředí a GRPD?
Jestliže jste výuku individualizovali ve škole, je nutné na diferenciaci a individualizaci výuky myslet zejména teď.
Zmapuji si tedy možnosti vzdělávání doma u každého žáka a vytvořím si skupinky podle možností dětí doma (příklad diferenciace). 


2. Poskytněte návod na učení.
Zkuste si udělat krátkou reflexi svého učení.
Učíte žáky pracovat samostatně?  Pracujete zejména formou projektové výuky?
Využíváte plány (př. Dalton)? Žáci vědí, jak na reflexi látky a sebereflexi svého posunu?
Nebo zadáváte úkoly, vytyčujete cíle a kontrolujete posun…
Čím více jsou žáci zvyklí na vaše vedení a korekci, tím více nyní budou potřebovat vaši podporu.
Zvažte tedy, podle míry samostatnosti svých žáků, jak hodně detailní bude návod - jak na řešení úkolů, jak bude probíhat vysvětlení nové látky aj.
U prvního stupně ZŠ požádáme o spolupráci rodiče, u druhého stupně posilujeme samostatnost v přímé úměře s věkem dítěte. 
Existuje velká online podpora jak učit na dálku, zde jsou některé uvedené:


Rady a zdroje doporučené MŠMT:


Další zdroje a odkazy:


3. Umožněte alternativy a prostor či řešení pro spolupráci.
A na základě předešlých dvou bodů třeba zjistíte, že někdo doma nemá počítač, někdo tiskárnu, a musí tedy přijít plán “B”. ¨
Tisk je možné zajistit ve škole či u zřizovatele na úřadě a vytvořit tzv. školní schránku, kde si rodiče či žák podklady vyzvedne.
Nebo pracujeme s učebnicemi, které má žák doma.
Prosím, mysleme na skupinu žáků, kteří jsou i ve škole ohrožení školním neúspěchem a nyní mohou být z materiálních či sociálních důvodu ohrožení ještě více.
Rizikoví žáci jsou i ti, pro které je škola jediné bezpečné prostředí, protože to domov bohužel nenabízí
(sociálně patologické jevy, které však ještě nesplňují svojí intenzitou odebrání dítěte z rodiny).
Pak se stává například telefonát paní učitelky/učitele s takovým žákem důležitou podporou nejen edukační, ale také sociální a psychologickou.  


4. Nouzový režim i ve klasifikaci.
MŠMT nechává široké pole rozhodování na škole i učiteli jak na edukaci, ale také klasifikaci. Doporučuje se však spíše slovní hodnocení.
Nevhodné je například dát žákovi za pět, při nesplnění online úkolu, zejména pokud nemá právě výše zmiňované adekvátní prostředí, k jeho vypracování.
Naštěstí máme za sebou již první pololetí a stihli jsme své žáky poznat. Nyní máme prostor na práci s reflexí a sebereflexí žáka.
Utvářejte tedy hodnocení společně a jděte cestou formativního hodnocení..


5. Zpětná vazba na dálku.
Jak jsem zmínila v úvodu, za chvilku takto budeme fungovat již měsíc. Je čas si zjistit zpětnou vazbu.
Používám efektivní metody a formy vzdělávání i nyní na dálku?
Jaké jsou moje hlavní nástroje a jak vyhovují dítěti?
Jak vyhovují rodině? Co jednoduchého nám může pomoci ke větší spolupráci?
Na jakých cílech vzdělávání a to zejména afektivních mohu nyní pracovat? 

Opět se potvrzuje, že je učitelská profese komplexní, nyní jsme také velká psychická podpora svým žákům a mnohdy i jejim rodinám.
A za to velký dík všem učitelům, kteří nemohli slyšet osobně gratulace ke dni učitelů 28. března.
Tedy vše nejlepší a vydržte, zase se těch dětí v lavicích dočkáme!