Covid

Situace je pro nás všechny náročná, neboť je nová, nese sebou omezení, přináší otázky a ruší naše plány. Avšak díky zkušenostem jiných zemí, které mají náskok, máme možnost vidět dopady nutných opatření, které jsou nyní na odpovědnosti každého z nás. 

Já osobně mám starší rodiče, bratra který má astma a syna, který díky PAS nese všechny opatření dost špatně, přesto se snažím vše dodržovat. A proto přicházím s prosbou i k Vám k dodržování následujících 5+1 opatření, která byla zavedená v různých státech světa a snížila nákazu či psychicky podpořila občany:

1. OMEZENÍ POHYBU
Chápu a respektuji postup vlády k omezení pohybu, přesto apeluji na všechny zaměstnavatele, aby v co největší míře realizovali pro své zaměstnance práci z domu. Prosím využijte nyní služeb jako jsou Skype a různých dalších aplikací pro videokonference, rozhovory atd. V naší zemi stále jede internet a nyní ho můžeme smysluplně využívat bez výčitek na práci i zábavu. Zdraví má nyní větší prioritu než termíny a projekty, pokuste se proto prosím omezit pohyb Vašich zaměstnanců za prací, kterou jim naopak zprostředkujte co nejvíce domů.

2. NOSTE ROUŠKU
Všude tam, kde nemůžete volit práci z domu, musíte nakoupit, do lékárny nebo vstupujete do veřejného prostoru, snažte se udržovat odstupy od ostatních a mějte roušku. Roušku lze vyrobit, pokud ji nemáte, například z papírových filtrů do vysavače, nebo ušít  ze 100% bavlny. Návodů na internetu je hodně. Ano, víme o tom, že nás obyčejná rouška ochrání pouze před sekundárními viry, ale nyní při cca 300 oficiálně infikovaných a asi tisíce dalších přenašečů (díky inkubačnímu okénku 4 - 12 dní bez příznaků nemoci) nikdo nezaručí, že není infikovaný. Je naší zodpovědností mít alespoň normální roušku (popřípadě i brýle)! V lepším případě respirátor, který má nyní na různých eshopech min. 3 týdny čekací lhůty.

3. ZVÝŠENÁ HYGIENA
Co nejčastěji si myjte ruce. Cca po dobu půl minuty si umyjte ruce mýdlem, po té dejte alkoholovou desinfekci a přetřete si i zlehka tvář (na kterou si nesahejte během dne - zejména oči, nos a ústa). Desinfekčním roztokem během dne umyjte, dveře, kliky, madla, umyvadla, vypínače...

4. STRUKTURUJTE SI DEN, MĚJTE PLÁN
Pokud jste zejména doma, rozdělte si den do cca 3 úseků, v kterých budete chvilku pracovat, chvilku odpočívat a jíst, zkuste u toho i změnit místnost či alespoň místo. Pokud jste doma s dětmi, vytvořte si plán i s nimi, kdy budou mít část dne řízenou činnost a menší část dne na odpočinek a nicnedělání. Dodržujte pitný režim a dopřejte si dostatek spánku. Pohyb si dopřejte třeba formou tance či jógy. Cestovat se dá i virtuálně například s knihou Nejkrásnější procházky světa nebo na internetu naleznete Google mapy s fotkami či blogy cestovatelů.

5. PSYCHICKÁ POHODA
Prosím myslete na to, že i vir má svoji životnost. Pokud dodržíme jednoduchá a však přísná opatření, vrátíme se zpět ke svým přeplněným diářům. Nyní není nutné podléhat panice, ale odpovědnosti. Proto si plánujte den v omezených možnostech, čtěte knihy, relaxujte ve vaně, poslouchejte hudbu...  
Tato situace může být náročná i pro vztahy v rodině, zkusme odložit rezonující témata, která vyvolají hádky a spíše si být navzájem oporou a realizovat své silné stránky jako je humor, kreativita aj.

6. POKUD JSTE PEDAGOG...
Mám prosbu k citlivému zadávání domácích prací. Chápu, že se čas nezastavil a školní rok běží, přesto je pro všechny v tuto chvíli situace dost napjatá a naším cílem je nezvyšovat úzkost či bezmoc. Opět se vracím ke kompetencím pro 21.století, ve kterých pracujeme také na posilování odpovědnosti za společnost a občana, využívání moderních technologií atd. Nyní máme dobrou příležitost přímo v praxi. Prosím vysvětlujte žákům a studentům, co znamená omezení jejich svobod. Respekt ke starším lidem není nyní o tom, že je na ulici slušně pozdraví, ale že budou chvíli v omezení svých svobod. Zejména mezi dětmi a mládeží jsou nyní přenašeči viru a je nutné je udržet doma. A v tom jako pedagogové můžeme rodičům pomoci.

Moc Vám děkuji za trpělivé čtení a prosím o realizaci výše zmíněných opatření.
Děkuji, Katarína.