Klima

S kolegyní Tatianou Dumbravou, psycholožkou a odbornicí ze společnosti Narativ, máme za sebou několik školení na téma Prevence šikany a podpora klimatu třídy.

Učitelé vnímají klima třídy jakou nedílnou a stejně důležitou součást jako vzdělávání žáků ve vědomostech. Ve třídě, kde se dobře učí, protože je zde pozitivní klíma, jsou respektována pravidla třídy a žáci zde rozvíjí své sociální kompetence, učitel také dosahuje rychlejšího posunu a lepších výsledků u žáků (viz výzkumy: https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/10768/9630 )

Desatero k pravidlům třídy

1. Nelze tvořit klima bez pravidel. Pokud pravidla nevytvoří učitel společně s žáky, je zde riziko vytvoření pravidel již v průběhu rozvinutí šikany, jejimž třetím stupněm je nastavení pravidel agresorem. Tato pravidla jsou patologická pro celý kolektiv a posléze i školu. Proto je efektivní provádět žáky tímto procesem již na začátku školního roku, dát prostor pro vytvoření - obsahu i formy pravidel a posléze jejich revizi. Uvedu příklad jedné školy, kde se věnují pravidlům třídy celý první týden začátku školního roku, druhý den je vytváření, třetí den pravidlům dávají žáci formu (plakáty, koláže, fotky aj.) a pátý den poprvé revidují.

2. Prvním krokem ke tvorbě pravidel je poznat se navzájem. Nastavování hranic vždy souvisí s naším já  a potřebami. Vytvořte tedy prostor pro nějakou komunitní aktivitu - komunikační kruh, pohybovou hru - vymění si místo ten (kdo má rád špagety, atd.), hry na čáře - seřadíme se beze slov podle data narození, atd. Žáci se navzájem poznávají. Máme možnost sledovat jejich spontánní chování a kooperaci ve hře.

3. Nikdy nezapomínejte na reflexi. Po každé aktivitě je nutná reflexe. V té se ptáme na zvolenou strategii žáků, jak se u hry cítili a proč, jaký by zvolili postup příště, zda je něco překvapilo, atd. Reflexe pomůže žákům vysvětlit psychologii skupiny, vzájemné chování, předcházení předsudků aj. Tyto hry i reflexe jsou pro vás jako učitele velmi cenná informace do pedagogické diagnostiky a mapování vztahů ve třídě.

4. Pravidla nechť jsou pokud možno pozitivně formulovaná, je jich 5 - 10 a jsou co nejvíce konkrétní. Pokud se vám objeví hesla jako tolerance, není jasné, co to znamená a jak poznáte, že se to děje. Pravidla vytváří žáci, jejich jazykem a vycházejí z jejich potřeb. Učitel je zde facilitátor. Je však logické, že pokud učitel své žáky zná, také tuší, jaká pravidla budou pravděpodobně potřebovat. Můžete si tedy cvičně před tvorbou pravidel zkusit formulovat 5 pravidel a uvidíte, zda se v některých protnete.
https://docplayer.cz/358909-Napadnik-65-aktivit-trida-v-pohode-ane b-aktivity-pro-podporu-dobrych-vztahu-mezi-zaky.html s.13

5. Ošetřete emoce. U skupinových her pravděpodobně dojte také k vyjadřování emocí. Pravděpodobně budete mít některé pravidlo zaměřené také na emoce a jejich vyjádření. Pokud dojde ke konfliktu a žáci na sebe křičí nebo jsou agresivní, emoci nestopujeme, ale upravujeme formu chování. Tzn. učitel zrcadlí popisným jazykem, co se děje - chápu, že jsi teď naštvaný, rozčílený atd... ale potřebuju tě upozornit, že jsme se dohodli na pravidlu mluvíme na sebe přiměřeným hlasem/tónem... A pokračujeme v aktivitách dále. Žáka nijak nezesměšňujeme, netrestáme, nenadáváme... V tento okamžik by přílišná pozornost takovému chování mohla být naopak na škodu. Po aktivitě se v reflexi vrátíme k tomu co se stalo a zkusíme si situaci popsat s respektem k emocím, dáme si i jiný příklad, co se stalo (už jste se také někdy tak naštvali?) a posílíme zejména oblast - co vám pomohlo, jak se vam to podařilo vyřešit. Popřípadě zrevidujeme pravidla, zda nepotřebujeme nějaké nové.  Pokud se dostaneme do situace, kdy se žák rozbrečí, opět zrcadlíme - vidím, že jsi smutný, můžeme pokračovat v aktivitě? Nebo budeme pokračovat v aktivitě a můžeš se k nám kdykoliv přidat a nabídnout také podporu žákovi po ukončení hodiny. Opět se v reflexi vrátíme k tomu co se stalo, postup je stejný jako výše popsaný.

6. Při aktivitách podporujících klima třídy je účast dobrovolná. Pokud se některý žák nechce účastnit, zeptáme se proč a zda by se hra dala nějak přizpůsobit, aby se účastnil. Nebo navrhneme přidání se ke hře kdykoliv v průběhu. Popřípadě nabídneme roli pozorovatele a poprosíme, aby celou aktivitu v závěru popsal.

6. Po vytvoření pravidel dejte hlasovat, zda s pravidlem všichni souhlasí. Pokud ne, vedeme diskusi. Ideální je dojít ke konsensu všech.

7. Dodržování pravidel je postupný proces. Kdykoliv si všimnete jejich dodržování, žáky oceňte. Stačí opět jen jednou popisnou větou - vidím, že jsi právě... Děkuju za dodržení pravidla.
Jak poznáme, že pravidla fungují? Žáci se začnou opravovat sami. Nejprve navzájem a posléze již sami sebereflexí. Chování ve skupině nám funguje, cítíme dobrou atmosféru a pokud nastane konflikt nebojíme se ho řešit. Neboť máme efektivní strategii - prostor pro emoce, navrat k pravidlům, reflexe, co se stalo a jak se to dalo udělat jinak, popřípadě nové pravildo.

9. Pokud dochází k porušivání pravidel ve skupině, je nutné se opět vrátit k pravidlům a revidovat nebo se vrátit k zadání aktivity a ujistit se, že jsou dobře zadané instrukce. Takže pokud cítíme, že dochází k porušení pravidel, stopneme aktivitu a zeptáme se - co se nám to teď děje? Vnímáte taky, že nás najednou mluví více a začínáme na sebe křičet? Co se stalo? a popisujeme co se děje... Jak se v tom cítíte? Jaké emoce to ve Vás vyvolalo? Co s tím chceme udělat?

10. Věnujte čas skupinovým aktivitám nejen ve třídnických hodinách. Je důležité dát prostor průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova a věnovat se následujícím oblastem:
a) lepší vzájemné poznání
b) posílení spolupráce
c) řešení konfliktů
d) posílení respektu jednotlicých skupin ve třídě
e) vzájemné ocenění
f) posílení respektu, empatie, důvěry
g) respekt a čerpání z jinakosti

Inspiraci nejen do třídnických hodin naleznete zde:
http://www.odyssea.cz/localImages/jak_zlepsit_vztahy_v_nasi_tride_2_stupen_zs.pdf
https://docplayer.cz/358909-Napadnik-65-aktivit-trida-v-pohode-aneb-aktivity-pro-podporu-dobrych-vztahu-mezi-zaky.html
http://www.majinato.cz/12-jak-poznat-jake-je-klima-tridy.php


Nebo jedna aktivita z našeho posledního workshopu ve Zlínském kraji:
Skupinka do 8 osob, 1 maršmeloun, 20 špaget, 10 minut
Cíl - postavit co nejvyšší věž, která bude vytvořená ze špaget spojených maršmelou. Pokud se špageta zlomí, není možné dostat další novou.
Pedagogický sbor - stavění věží