Asistent

Se stále aktuálním tématem inkluze i mým zapojením v projektu MAP II je spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga stěžejní téma.

ilustrační foto (c) KL
https://www.eduin.cz/clanky/rvp-cz-zacinajici-asistent-pedagoga/

Jaký je klíč ke vzájemné spolupráci, která bude efektivní a příjemná pro všechny zúčastněné?
Zde je stručné shrnutí workshopu s pedagogy, který vedla Olga Kusá v rámci vzdělávání MAP II a nabídky Sdružení Rytmus.

1. Potřebujeme být tým. Co k tomu budeme potřebovat?

 • V ladění následujících bodů je klíčový pedagog, který se vysloví aktivně, konkrétně a jasně.
 • Potřebujeme si tzv. sednout jako osobnosti a vytvořit tým. Pokud je možné si asistenta do třídy vybrat, je to ideální cesta.
 • Potřebujeme vědět, kdo co potřebuje a očekává - udělejte si společnou konzultaci a sdílejte si svá vzájemná očekávání na téma - co od sebe očekáváme, co mohu udělat a co dělat nechci.
 • Ujasněte si kompetence. Co dělá pedagog a je za to odpovědný, v čem pomáhá asistent. Opět si kompetence ujasněte společně, ať víte, kdy kdo přebírá štafetový kolík.


Co všechno ovlivňuje naší spolupráci?

 • žák a doporučení z PPP/SPC
 • složení žáků ve třídě a jejich potřeby
 • podmínky ve třídě
 • náplň práce asistenta pedagoga


Co je cílem a k čemu budeme směřovat naší spolupráci?

 • začlenění žáka do třídy, školy
 • postupné osamostatnění žáka 


Co asistent není a nedělá to?

 • není odborník na předmět
 • není pedagog a nesupluje
 • neslouží k exkluzi, omezte odcházení asistenta s žákem s PO na minimum


Kde hledat další informace?
www.asistentpedagoga.cz
http://www.nuv.cz/t/ap
http://vzdelavani.rytmus.org/vzdelavame/kurzy-pro-asistenty


Stahněte si tyto informace ve formě letáku zde.


Potřebujete vyladit vzájemnou spolupráci mezi
pedagogem a asistentem? Provedu Vás konzultací formou koučování, kde si ujasníme svá očekávání a kompetence.
Kontaktujte mě na email nebo tel.
krahulova.katarina@email.cz
731 455 789